نیروی انسانی

شرکت پخش زاگرس جهت سمت های فوق نیرو جذب می نماید

  • کمک انبار دار (شعبه شیراز)
  • موزع(شعبه شیراز)
  • راننده نیسان(شعبه اصفهان)

پس از بررسی فرم شما ، در زمان مناسب به مصاحبه ی حضوری دعوت خواهید شد .

با سپاس از شکیبایی شما

تکمیل پرسشنامه استخدامی

مشخصات فردی

MM slash DD slash YYYY
وضعیت تاهل
وضعیت خدمت سربازی

سوابق تحصیلی

سوابق کاری

دوره های آموزشی طی شده (تخصصی یا غیرتخصصی)

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.