پاسخگویی به مشکلات شما افتخار ماست

هر لحظه در کنار شماییم

آدرس : سنندج,شهرک صنعتی شماره یک,خیابان سوم,شرکت آرا پخش زرین

شماره تماس : ۰۸۷۳۳۳۸۴۲۹۹_۰۸۷۳۳۳۸۳۵۰۵

شماره موبایل : ۰۹۱۲۰۲۳۷۰۷۴

تلفن تماس

۰۸۷۳۳۳۸۳۵۰۵

آدرس ایمیل

info@arapakhshzarrin.ir

آدرس دفتر

سنندج,شهرک صنعتی شماره یک

جزییات بیشتری را در دسترس دارید

از صحبت با شما خوشحال می شویم

    نظرات ارسالی برخی از مشتریان ما

    از مشاهده نظرات شما لذت می بریم