راهنمای ثبت نام کاربران

1.بر روی دکمه ثبت نام در صفحه اصلی سایت کلیک کنید

2.اطلاعات,شماره موبایل و رمز اختصاصی خود را وارد نمایید.

3.بر روی دکمه ثبت نام در فرم ثبت نام کلیک کنید.

4.تبریک ثبت نام شما با موفقیت انجام شد(شماره موبایل نام کاربری شما و رمز اختصاصصی تعیین شد.)

راهنمای ورود کاربران

1.بر روی دکمه ورود در صفحه اصلی سایت کلیک کنید.

2.شماره موبایل را در نام کاربری وارد نمایید.

3.رمز عبور تعیین شده را وارد نمایید.

4.کلیک مرا به خاطر بسپار و در انتها بر روی دکمه ورد کلیک کنید.